ΕμπορικΟ ΑκΙνητο – ΠρΩην ΕργοστΑσιο DIMON

Ωραιόκαστρο

Το ακίνητο βρίσκεται επί της Νέας Εγνατίας & της οδού Θερμαϊκού, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
39.608,52 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
29.660,72 τ.μ.

GR